Papegaai soorten

Deze vogel wordt ook wel kromsnavel genoemd, leeft voornamelijk in Amerika, Afrika, Azië en Australië en eet zaden, noten, vruchten en bloemen. Ja weet je al welk dier hier beschreven wordt? Inderdaad de papegaai.

Er bestaan wel 353 verschillende papegaai soorten

Het overgrote deel van de papegaai soorten zijn prachtig gekleurd en kunnen tevens prachtige geluiden voortbrengen. Er zijn zelfs een flink aantal soorten die geluiden kunnen imiteren en ook mensen verstaanbaar napraten. Het zijn tevens zeer slimme dieren. Sommige soorten zijn helaas zeldzaam geworden door vangst en ook handel (er zijn soorten die 50.000 euro kunnen opbrengen).

Zeer waarschijnlijk is de Spix? ara die voornamelijk in het Oosten van Brazilië leefde al uitgestorven

Er bestaat soms wat verwarring over welke vogels precies tot de papegaaiachtigen behoren. Zo behoren de lori?s wel degelijk tot de papegaaiachtigen, maar deze worden ook regelmatig als een eigen familie beschouwd. Daarnaast wordt er vaak de vraag gesteld of de kaketoes ook bij de papegaaiachtigen horen, waarop het antwoord officieel nee is. Wat veel mensen niet weten is dat ook kleine papegaaiachtigen zoals parkieten en agapornissen officieel bij de familie van de papegaaiachtigen behoren.